• Gödning sker med medel som används i ekologiska odlingar. Vi använder Biofer 6-3-12 som är ett pelleterat KRAV-godkänt gödselmedel med kväve, fosfor och kalium. Bioferen sprids på våren före odlingssäsongen. Fr o m i år ä Lucern pellets givan ges efter odlingssäsongen.
  • Ogräset rensas maskinellt eller för hand, ingen besprutning av ogräsmedel sker i odlingen. Vi återfinns därmed bland en mycket begränsad skara av sparrisodlare som varken använder konstgödsel eller besprutar mot ogräs.