Här är våra kontaktuppgifter:

Kerstin Rörby 070 9681640

Anders Rörby 0730 277 500

rorby@skargardssparris.se

 

Skärgårdssparris är en bifirma till Saltsjöqvarn Förvaltnings AB, 556727-7115